Αρθρο της Μαρίας Παπάζογλου που δημοσιεύθηκε στο Επιχειρώ τον Φεβρουάριο του 2024.

Η επιτυχία ενός Manager δεν εξαρτάται μόνο από τις δεξιότητές του στη διαχείριση των ανθρώπων και των πόρων. Απαιτείται επίσης συνεχής αυτογνωσία και ανάπτυξη. Ως executive coach, η αποστολή μου είναι να βοηθήσω τους Managers να εξελίξουν τις ικανότητές τους και να επιτύχουν ακόμα υψηλότερους στόχους.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε 6 βασικές συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν έναν Manager να ενισχύσει την επιτυχία του αλλά και την ικανοποίηση μέσα από την εργασία του.

1. Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση:

Η αυτογνωσία είναι κλειδί για την ανάπτυξη ενός Manager. Μελέτες καταδεικνύουν ότι η αυτογνωσία ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας και την απόδοση της ομάδας (Goleman, 2017). Κάτι ανάλογο μας δίνει η μελέτη του Harvard Business Review, η οποία διαπίστωσε ότι η αυτογνωσία είναι βασικός παράγοντας της συνολικής επιτυχίας σε ηγετικούς ρόλους.

Έτσι, η ανακάλυψη των δυνατών σημείων και ιδιαίτερων ταλέντων του καθώς και των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση αποτελούν μια εξαιρετική αρχή και από αυτό ακριβώς ξεκινάμε σε κάθε πρόγραμμα executive coaching.

Με τη διερεύνηση νέων προοπτικών και ικανοτήτων μπορεί να επιδιώκει συνεχώς την αρτιότερη εκδοχή του εαυτού του έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται σε όποιες προκλήσεις κι αν χρειαστεί να αντιμετωπίσει.

2. Επικοινωνία και Επικοινωνιακές Δεξιότητες:

Η ικανότητα να επικοινωνεί ξεκάθαρα και αποτελεσματικά είναι ουσιώδης για κάθε Manager. Μέσα από την θετικότερη επικοινωνία με τον εαυτό του – τον εσωτερικό του διάλογο – και με τη βοήθεια του νευρο-γλωσσικού προγραμματισμού (NLP), μπορεί να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα στον τρόπο που επικοινωνεί, που εκφράζεται, που διαπραγματεύεται, ακόμα και όταν χρειάζεται να διαφωνήσει.

Η αλλαγή στον τρόπο σκέψης που επιτυγχάνουμε μέσα από τεχνικές NLP γίνεται άμεσα αντιληπτή σε όλους όσους αλληλοεπιδρούν με το στέλεχος. Έτσι, καθώς ο Manager αλλάζει τον τρόπο της συμπεριφοράς του, αρχίζει και αλλάζει θετικά και η αντίληψη που έχουν οι άλλοι για εκείνον.

3. Ηγεσία και Ενδυνάμωση:

Ένας επιτυχημένος ηγέτης δεν σημαίνει μόνο να δίνει εντολές και να παρακολουθεί τα νούμερα. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ρόλου του είναι να ενδυναμώνει, να εμπνέει και να παρακινεί τους ανθρώπους της ομάδας του.

Συχνά αυτό οι Managers το παραμελούν ή δεν έχουν μάθει πως να το κάνουν αποτελεσματικά και η διαχείριση των ανθρώπων είναι ένα από τα πρωταρχικά ζητούμενα όταν απευθύνονται σε έναν executive coach. Βοηθώντας τον να αναπτύσσει δεξιότητες όπως αυτές του manager-coach, μπορεί να γίνει ακόμα πιο χρήσιμος για την ομάδα του έτσι ώστε όλοι μαζί να οδηγηθούν συνολικά στην επιτυχία και την εργασιακή ικανοποίηση.

4. Διαχείριση Χρόνου και Προτεραιοποίηση:

Η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία ενός Manager. Όπως υπογραμμίζεται από τα ευρήματα μελέτης της McKinsey, τα στελέχη με κορυφαίες επιδόσεις διαπρέπουν στην προτεραιοποίηση και τη διαχείριση χρόνου. Από τις συνεργασίες μου με ηγετικά στελέχη παρατηρώ ότι συχνά η αδυναμία τους σε αυτά τα σημεία μειώνει σημαντικά την συνολική τους απόδοσή (performance) και τις περαιτέρω προοπτικές εξέλιξης.

Κι όμως, υπάρχουν τεχνικές προτεραιοποίησης και οργάνωσης που είναι εύκολα εφαρμόσιμες. Έτσι θα μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρόνο τους, να αναθέτουν σε άλλους (delegation) ότι χρειάζεται να ανατεθεί, και να επικεντρώνονται στα κύρια καθήκοντά τους καθώς και σε όσα φέρουν τα πιο ουσιαστικά αποτελέσματα.

5. Ανάπτυξη Σχέσεων και Δικτύωση:

Η δημιουργία και η διατήρηση σχέσεων – το λεγόμενο networking – είναι απαραίτητα για την επιτυχία ενός Manager. Xρειάζεται εξωστρέφεια, θάρρος και φυσικά χρόνος προκειμένου να μπορεί να επεκτείνει το δίκτυό του με τους κατάλληλους συνεργάτες, πελάτες και άλλα άτομα-κλειδιά έτσι ώστε να αναπτύσσει σχέσεις που θα τον υποστηρίξουν στους επαγγελματικούς του στόχους. Φυσικά όλα αυτά έχουν αξία όταν ο Manager έχει ήδη διαμορφώσει μια εικόνα επαγγελματικού κύρους και να έχει χτίσει ένα επιτυχημένο personal branding.

6. Φροντίδα του Εαυτού (Self-Care):

Είναι εύκολο για έναν Manager να υποκύψει στην πίεση και το άγχος των καθημερινών ευθυνών και δεν είναι λίγα τα στελέχη που είναι στα πρόθυρα του συνδρόμου εργασιακής εξουθένωσης, του λεγόμενου burn out. Είναι αυτονόητο πως η φροντίδα του εαυτού χρειάζεται να είναι κορυφαία προτεραιότητα για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας αλλά και της υγείας, ψυχικής και σωματικής.

Η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η αφιέρωση χρόνου για δραστηριότητες όπως άσκηση, χρόνος με την οικογένεια και τον εαυτό του, τεχνικές ανακούφισης του άγχους, υγιεινή διατροφή και χαλάρωση, θα τον βοηθήσουν να ευημερήσει σωματικά και ψυχολογικά και να μπορεί να οδηγήσει την ομάδα του προς την επιτυχία.

Το να είναι ένας Manager επιτυχημένος απαιτεί συνεχή δέσμευση και ανάπτυξη. Ως executive coach, η αποστολή μου είναι να τον υποστηρίξω να επιτύχει αποτελέσματα μέσα από την ανάπτυξη του εαυτού του, την εξέλιξη της προσωπικότητάς του και των δεξιοτήτων που ο κάθε ένας χρειάζεται να καλλιεργήσει. Μέσω της αυτογνωσίας, της επικοινωνίας, της ηγεσίας με σύγχρονα μοντέλα, της διαχείρισης του χρόνου και το χτίσιμο ουσιαστικών σχέσεων, μπορεί ένας Manager να επιτύχει το μέγιστο επαγγελματικό του δυναμικό.

Μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πιο επιτυχημένο ηγέτη, προσφέροντας όχι μόνο στον εαυτό του αλλά και στην ομάδα του το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

(Visited 56 times, 2 visits today)