Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2023

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου, η εταιρεία καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ορίζει ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται όταν επισκέπτεστε ή με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mariapapazoglou.com.

Η εταιρεία www.mariapapazoglou.com θεωρεί υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία. Η εμπιστοσύνη των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών είναι ιδιαίτερης σημασίας για μας. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Η www.mariapapazoglou.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να επικαιροποιήσει αυτήν την ειδοποίηση περί απορρήτου, όποτε το κρίνει σκόπιμο και οι τυχόν τροποποιήσεις της θα τεθούν σε ισχύ και θα ισχύσουν από τη χρονική στιγμή που εμφανίζονται ηλεκτρονικά στην παρούσα ιστοσελίδα www.mariapapazoglou.com.

1. Βασικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σεβόμαστε πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και διασφαλίζουμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας ως προτεραιότητα μας. Στο πλαίσιο αυτό, όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ακολουθούμε τις ακόλουθες βασικές αρχές:

• Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε νόμιμη επεξεργασία και διατηρούμε πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, και δεν τις επεξεργαζόμαστε περαιτέρω με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς.
• Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που αυτά είναι κατάλληλα και σχετικά με τους παραπάνω σκοπούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα την επεξεργασία στο μέτρο που απαιτείται για αυτούς τους σκοπούς.
• Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.
• Δεν σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους συλλέγονται.
• Ως γενική αρχή, η χορήγηση οποιασδήποτε συγκατάθεσης και η παροχή οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων δυνάμει του παρόντος είναι εντελώς εθελοντική. Γενικά δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για εσάς αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
• Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.
• Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται σε αυτήν την πολιτική, δεν αποκαλύπτουμε και μεταδίδουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιτρέπεται από το νόμο ή από τη συμβατική μας συμφωνία μαζί σας.
• Σας ενημερώνουμε ότι δεν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό για την οποία δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.
• Σε γενικές γραμμές, συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και με όλες τις νομικές υποχρεώσεις μας, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, εφαρμόζουμε μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετούμε εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύουμε κατάλληλα το προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιούμε μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. SSL certificate, κρυπτογράφηση, πιστοποιημένοι πάροχοι φιλοξενίας). Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

2. Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό

Κατά κανόνα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του www.mariapapazoglou.com μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν άμεσα και με τη θέλησή τους, συνεπώς η απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας.
Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν είναι δυνατό να ισχύσει απολύτως σε δύο περιπτώσεις: στα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies και σε ορισμένα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας.

2.1 Τύποι δεδομένων που συλλέγονται
Στο σημείο (α) της πρόσβασής σας και κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, (β) την επικοινωνία σας ως χρήστης και (γ) στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών στον χώρο σας μπορεί να παρέχετε στην www.mariapapazoglou.com τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων:

α) Στο σημείο της πρόσβασης σας και κατά τη χρήση του www.mariapapazoglou.com:
• Διεύθυνση IP.
• Δεδομένα συσκευής τελικού χρήστη
• Γενικά δεδομένα επικοινωνίας.
• Περιήγηση στα δεδομένα.
• Πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών όσον αφορά υπηρεσίες www.mariapapazoglou.com.

β) Στο σημείο της επικοινωνία σας με την εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.mariapapazoglou.com, ανάλογα το θέμα που θα επιλέξετε:
• Όνομα επίθετο
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (email).
• Τηλέφωνο επικοινωνίας
γ) Στο σημείο παροχής υπηρεσιών μας:
• Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας.
• Φορολογικά και τιμολογιακά στοιχεία.

3. Σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας δεδομένων

3.1 Τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη πλοήγηση και τη χρήση του www.mariapapazoglou.com συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Τεχνική δυνατότητα για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας www.mariapapazoglou.com.
• Φιλική προς το χρήστη λειτουργία του www.mariapapazoglou.com.
• Βελτίωση της εμπειρία σας στο διαδίκτυο κατά την πλοήγηση και τη χρήση του ιστότοπου www.mariapapazoglou.com.
3.2 Τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων έναντι των χρηστών και Πελατών μας.
• Άμεση, επαρκής και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας.
• Φορολογική χρήση και χρήση για τιμολόγηση και απόδειξη παράδοσης παραγγελθέντων προϊόντων / υπηρεσιών.
• Επικοινωνία με τους πελάτες μας στο πλαίσιο της εκτέλεσης των υπηρεσιών μας και για την επίλυση οποιωνδήποτε θεμάτων.
• Βελτίωση, διαχείριση και επανεξέταση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, για να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες των πελατών μας.
• Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής μας.
• Διαχείριση της πελατείας μας.

3.3 Η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι σχετικά, κατάλληλα και δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα ενόψει των παραπάνω σκοπών, ενώ προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε ακριβή και ενημερωμένα. Επιπλέον, τα δεδομένα σας διατηρούνται μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία και στη συνέχεια διαγράφονται.

4. Αποδέκτες δεδομένων

4.1 Η Επιχείρηση δεν εκχωρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε διασυνδέει τη βάση δεδομένων της με τρίτους, δημόσιες αρχές ή άλλους οργανισμούς για οικονομική ή άλλη εκτίμηση.
4.2 Για την εκτέλεση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, η Επιχείρηση μπορεί να παρέχει πρόσβαση ή να μεταδίδει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων σας στους ακόλουθους επεξεργαστές:
• Τα οικονομικά σας στοιχεία με τα πιστωτικά ιδρύματα, με τα οποία συνεργαζόμαστε κάθε φορά για να επεξεργαστούμε τις πληρωμές προς και από τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
• Τα προσωπικά σας δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου και φιλοξενίας δεδομένων για σκοπούς φιλοξενίας.
• Τα προσωπικά σας δεδομένα στους υπεύθυνους συντήρησης και υποστήριξης της τεχνολογίας των πληροφοριών για την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας και των συστημάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας μας.
• Τα προσωπικά σας δεδομένα σε λογιστές της εταιρείας στα πλαίσια τήρησης οικονομικών συναλλαγών μας.
4.3 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους προαναφερθέντες επεξεργαστές δεδομένων μας εκτελείται υπό τον έλεγχο και τις εντολές μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή σε πολιτική τουλάχιστον του ίδιου επιπέδου προστασίας.
4.4 Σε περίπτωση που μας ζητηθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ότι είμαστε νομικά δεσμευμένοι να το πράξουμε, η Επιχείρηση μπορεί να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα στις δημόσιες αρχές στο βαθμό που καθορίζεται από το νόμο.

5. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα δεδομένων
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή χρήση και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, μετατροπή ή άλλη χρήση, η Επιχείρηση εφαρμόζει τις κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και λαμβάνει κάθε κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, λογικά και διαδικαστικά μέτρα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

6. Πού και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Το πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας, όπως όνομα, επώνυμο, email και έτος γέννησης, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως χρήστη-μέλους της ιστοσελίδας μας. Οι υπόλοιπες πληροφορίες που δίδονται από εσάς τη στιγμή Δημιουργίας Λογαριασμού ανωνυμοποιούνται και χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε κάθε χρήση θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμη και αν έχει κλείσει ο λογαριασμός ή δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς εσάς.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, ως προς εμάς, έχετε το:
• Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να υποβάλλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά, και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως π.χ. ο σκοπός επεξεργασίας, οι αποδέκτες κ.α.
• Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των στοιχείων σας
• Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή των δεδομένων σας
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας
• Δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας που γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας (εμπορική προώθηση)
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό με βάση τις διατάξεις του GDPR.
Τέλος, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον GDPR, έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Κατ’ αρχήν, είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος σας και του αριθμού των αιτημάτων που εκκρεμούν προς επεξεργασία, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.

Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Επιχείρηση μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δε συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mariapapazoglou.com καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).
8. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Η Επιχείρηση διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook
LinkedIn
Instagram
Tiktiok

Σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, είναι η παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε.
Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας.
Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow). Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής μας για την προστασία δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στην εκάστοτε σελίδα. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική μας, θα πρέπει να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τον κατάλληλο τρόπο (unlike, unfollow).

9. Αλλαγές στην πολιτική και ενημέρωση

Η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων σας απαιτεί τη συστηματική παρακολούθηση των πολιτικών και των διαδικασιών μας. Παράλληλα, η επιθυμία μας για παροχή καλύτερων υπηρεσιών, σημαίνει ότι επιδιώκουμε διαρκώς τη βελτίωση των πρακτικών μας και την υιοθέτηση νέων, πάντοτε με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα.
Ως εκ τούτου, η παρούσα πολιτική για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή της εκ μέρους σας.

10. Ερωτήσεις;
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική μας ή τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας γενικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντας email στο info@mariapapazoglou.com

(Visited 179 times, 1 visits today)